Sławek, J. (2019). Rozwijanie komunikacji funkcjonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 253-268. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.17