Osiewicz, M. (2012). Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 19(1), 67-92. https://doi.org/10.14746/pspsj.2012.19.1.5