Kaszewski, M. (2011). Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), 77-90. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.5