Słoboda, A. (2011). Akomodacja składniowa w obrębie grup imiennych z liczebnikiem głównym w średniowiecznej polszczyźnie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), 91-104. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.6