Kaptur, E. (2011). Semantyka i funkcje barwy czerwonej w Solaris Stanisława Lema. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(1), 19-34. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.1.2