Janusz, A. . (2020). Świat Dysku w przekładzie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27(1), 105–114. https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.7