Hrynkiewicz-Adamskich, B. (2014). O uwarunkowaniach procesu kształtowania się i stabilizacji rosyjskich nazwisk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 49-61. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.3