Karwowski, S. (2014). Ogłoszenia sprzedaży odzieży damskiej a metody wpływania na odbiorcę. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 63-73. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.4