Żuraszek-Ryś, I. (2014). Czy Łużyce są nam bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka we współczesnej polszczyźnie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 95-106. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.6