Matuszewska, I. (2014). Funkcje partykuły „no” w dziecięcych wypowiedziach mówionych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 151-167. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.10