Piotrowicz, A. (2014). Rafał Sidorowicz, „Teleobecne »ja«. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 199-204. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.13