Wiatrowski, P. (2014). Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, „Wybrane zagadnienia logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź”, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 207-211. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.15