Krygier-Łączkowska, A. (2014). Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2012/2013. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 215-218. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.16