Lewaszkiewicz, T. (2020). Świadomość językowa i zainteresowania językoznawcze Adama Naruszewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27(2), 85–97. https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.5