Osiewicz, M. (2020). Oznaczanie palatalności l w drukach polskich z XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27(2), 113-128. https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.7