Szczaus, A. . (2020). Tytuły w dawnej prasie popularnonaukowej (na przykładzie „Nowych Wiadomości Ekonomicznych i Uczonych” 1758–1761). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27(2), 221–231. https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.12