Sobolewska, K. (2014). Dialektolodzy na manowcach. O wpływie niemczyzny na gwary Warmii i Mazur. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 93-102. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.6