Wyderka, B. (2014). O rozwoju polskich dialektów. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 103-113. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.7