Błaszczyk, M. (2014). Związki frazeologiczne z komponentem somatycznym jako nazwy uczuć w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 117-135. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.8