Miławska, M. (2014). Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 199-203. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.14