Sarnowska-Giefing, I. (2014). Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 213-217. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.16