Bieniek, A., & Lorent, R. (2021). Legal design jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności tekstu prawnego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 11-22. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.1