Gaś, S. (2021). Zwroty grzecznościowe w korespondencji prywatnej na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 207-218. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.14