Dziamska-Lenart, G. (2021). Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 352. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 279-282. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.19