Bryła , W. . (2021). O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 11–22. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.1