Jankowiak, L. A. (2021). Leksykografia Andrzeja Calagiusa. Uwagi wstępne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 43-73. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.3