Kozaryn, D. . (2021). Arka Przymierza w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 75–85. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.4