Kozaryn, D. ., & Szczaus , A. . (2021). Uwagi etymologiczne w dawnych tekstach użytkowych (na przykładzie Kroniki, to jest historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego i Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 87–105. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.5