Sokólska , U. . (2021). Językoznawcze zainteresowania Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 125–142. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.7