Szamryk , K. K. . (2021). Choroby i ich objawy w XIX-wiecznym Słowniku polsko-łacińsko-łotewskim Jana Kurmina. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 143–157. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.8