Akram , S. . (2021). Między ziemią obiecaną a krainą rozczarowań – profile EUROPY we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 175–194. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.10