Ignatowicz-Skowrońska, J. (2021). Funkcjonowanie zwrotów leżeć bykiem i leżeć martwym bykiem w polszczyźnie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 213-227. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.12