Kaptur, E. . (2021). Językowe zabawy w wierszach Małgorzaty Strzałkowskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 241–258. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.14