Koper , M. . (2021). Obsceniczne, obraźliwe czy „śmieszne”? O odbiorze społecznym kilku typów nazw miejscowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 259–270. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.15