Kosek, I. . (2021). Z problematyki opisu frazeologii publicystycznej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 271–283. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.16