Makarski , W. (2021). Z badań nad Biłgorajem. Weryfikacja i dopełnienie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 285-297. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.17