Borejszo, M. (2015). Kolory Afryki w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Część II: ludzie i ich wytwory. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 9–35. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.1