Jankowiak, L. A. (2015). Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 37–53. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.2