Krótki, Z. (2015). Polskie leksemy o rdzeniu piecz-/piek- pochodne od piec się. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 69-88. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.4