Lisiecka, P., & Piątkowska, D. (2015). Wpływ wad zgryzu na zaburzenia artykulacji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 89–101. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.5