Osiewicz, M. (2015). Oboczność ir // er (≤ *ŕ̥) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 103–128. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.6