Pihan-Kijasowa, A., & Motyl, A. (2015). O regionalności XVII-wiecznych kazań pogrzebowych. Część III: druki gdańskie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 143–165. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.8