Kijak, A. (2015). Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- -usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 207–212. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.12