Kula, A. (2015). Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 213-218. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.13