de Castilla, N., Kulwicka-Kamińska, J., & Cychnerska, A. (2023). Aljamiado Literature in Renaissance Europe. Definitions, Area, Language. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 9–24. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.1