Falana-Jafra, A. (2023). Analizy semantyczne groźby jako aktu mowy. Ujęcie przeglądowo-krytyczne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 25–40. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.2