Jaroszewicz, H. (2023). Standardization of the Silesian Language: The Current Status and Prospects for Development. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 67–69. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.4