Lisczyk, K. (2023). Gorszyciel, deprawator, demoralizator – o nazwach osób nieprzestrzegających norm. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 71–89. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.5