Piotrowicz-Krenc, A., & Witaszek-Samborska, M. (2023). Karawaka (Caravaca Cross) and Its Synonyms, or Lexical Returns. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 91–119. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.6