Rejter, A. (2023). The Scientific Discourse of Contemporary Humanities. Towards Postmodern De/Normalization (?). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 141–151. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.8